Regulile de frecventare ale Fitness-clubului «ENERGY FITNESS»

1. Regulamentul clubului
1.1 Uşile clubului sunt deschise pentru Dumneavoastră zilnic, cu exceptia zilelor de 1 şi 7 ianuarie, precum şi a
sfintelor sărăbători de Paşti. Suntem bucuroşi să vă vedem în fiecare zi de luni până vineri de la orele 7:00
până la 23:00, sâmbăta de la orele 7:00 până la 20:00 şi duminica de la 8:00 până la 20:00. Dumneavoastră
vă puteţi folosi de toate spaţiile şi echipamentele din Club în orice oră de lucru a acestuia (sălile programelor
de grup pot fi folosite doar conform orarului antrenamentelor de grup).
1.2 Clubul a stabilit regulile obligatorii pentru toţi membrii acestuia (în continuare - Regulamentul Clubului).
Scopul aplicării regulelor este crearea unui mediu mai sigur, mai eficient şi mai confortabil pentru antrenare
şi recreare. Vă rugăm să citiţi cu atenţie Regulamentul Clubului şi să-l respectaţi. În caz de necesitate cât şi
pentru sporirea confortului Dumneavoastră Regulamentul Clubului poate fi revizuit şi/sau completat de către
administraţia Clubului. Fiecare din normele noi introduse le înlocuiesc pe cele anterioare.
1.3 Regulamentul valabil al Clubului, Dumneavoastră oricând îl puteţi cere în zona recepţiei, de la
administratorul clubului.
1.4 În cazul încălcării Regulamentului clubului de către orice membru al acestuia, administraţia Clubului poate
solicita de la el să se abţină de la încălcări şi/sau să-i ceară să părăsească clubul. În funcţie de natura încălcării
Regulamentului Clubului este posibilă şi retragerea statutului de membru al clubului cu rezilierea unilaterală
a contractului încheiat.


2. Statutul de membru
2.1 Devenind membru al Clubului Dumneavoastră aveţi dreptul de a utiliza serviciile oferite de Club, în
conformitate cu tipul şi categoria club-cardului procurat, precum şi dreptul de a participa la evenimentele
organizate de club pentru membrii săi. Statutul de membru al Clubului are caracter personal (individual).
2.2 Devenind membru al Clubului, Dumneavoastră vă puteţi folosi zilnic şi la orice oră de lucru a clubului (cu
excepţia membrilor clubului, care au procurat club-cardul cu frecventări limitate) cu urmatoarele: sala de
forţă, studiourile antrenamentelor de grup (în conformitate cu orarul), saune, jacuzi, piscină, duşuri, vestiare,
dulapuri pentru păstrarea lucrurilor personale şi safeuri, serviciile camerii pentru cpopii de până la 3 (trei) ore
pe zi pentru copiii Clienţilor în vârstă de la 3 (trei) până la 14 (paisprezece) ani, parcare. Administraţia
clubului are dreptul de a cere clientului să schimbe locul parcării maşinii, în caz că aceasta cauzeaza
interferenţe altor maşini situate la parcare.
2.3 Membrii Clubului în vârstă de la 13 până la 15 ani pot frecventa sala de forţă NUMAI cu însoţirea
antrenorului (serviciile antrenorului de fitness personal nu sunt incluse în costul club-cardului) sau a unuia
din părinţi, pot frecvanta antrenamentele de grup, conform orarului, cu excepţia antrenamentelor ME,
Totalefitness, Interval, pot frecventa piscina şi se pot folosi de serviciile camerii pentru cpopii de până la 3
(trei) ore pe zi. Membrilor Clubului în vârstă de la 13 până la 15 ani i se oferă şi dreptul de a beneficia de
toate serviciile suplimentare oferite de Fitness-club, inclusiv saune (cu însoţirea unuia din părinţi), duş,
vestiar, dulap pentru păstrarea lucrurilor personale şi safeu. Serviciile suplimentare, care nu sunt incluse în
preţul club-cardului, se achită de către Client în conformitate cu price-listul în vigoare.
2.4 Cu lista curentă, cu preţurile, termenii şi condiţiile de prestare a serviciilor suplimentare, care pot fi
modificate la discreţia administraţiei Clubului, vă puteţi face cunoştinţă în orice moment la recepţia clubului.
2.5 Dobândirea statutului de membru al clubului se face la managerii departamentului de vânzări, care
informează vizitatorii în privinţa tipurilor şi categoriilor de abonamente şi condiţiile achiziţiei lor.
2.6 Plata pentru abonament se efectuează în lei. Forma plăţii: în numerar sau prin transfer bancar.
2.7 Pentru unele tipuri de abonamente se prevede plata în rate. În cazul neachitării la timp a preţului
abonamentului, administraţia îşi rezervă dreptul de a înceta prestarea serviciilor membrilor clubului, care au
restanţe la plată.
2.8 După obţinerea statutului de membru al clubului, adică după perfectarea documentelor şi achitarea preţului
abonamentului, membrului clubului i se eliberează club-cardul. Pentru eliberarea club-cardului este necesar
de a face о poză la administratorul recepţiei.
2.9 Club-cardul confirmă statutul de membru şi permite accesul în incinta clubului. Vă rugăm să scanaţi club-
cardul prin intermediul terminalului de la recepţie de fiecare dată când vizitaţi clubul. În cazuri excepţionale
(în lipsa club-cardului) vă rugăm să prezentaţi actul de identitate şi documentele care confirmă obţinerea

calităţii de membru al clubului.
2.10 Club-cardul este personal şi nu poate fi transmis altei persoane. În cazul depistării faptului transmiterii club-
cardului altei persoane, cardul se reţine şi se restituie doar titularului lui.
2.11 În cazul pierderii club-cardului, membrului clubului i se elibereaza un alt club-card. Preţul noului club-card
trebuie achitat la primirea acestuia.
2.12 Termenul de valabilitate al club-cardului este limitat, se stabileşte la achiziţionarea abonamentului şi este
introdus în baza de date a clubului.
2.13 Clubul oferă posibilitatea de a încheia contractul în favoarea unei persoane terţe (,,un club-card cadou”) cu
condiţia prezentării de către client a volumului întreg de informaţie despre persoana terţă, care se va folosi de
serviciile clubului, prevăzut pentru parte contractantă.
2.14 Membrul clubului are dreptul de a cesiona statutul săe de membru unei alte persoane conform modalităţii
stabilite de club. Pentru cesiunea statutului de membru altei persoane şi reperfectarea actelor, se achită taxa
conform tarifelor stabilite de administraţia clubului. Statutul de membru al clubului odată cesionat nu poate fi
ulterior cesionat altei persoane.
2.15 Membrul clubului poate suspenda temporar statutul de membru, în ordinea şi pe termenele stabilite conform
condiţiilor club-cardului procurat. Cererea pentru suspendarea temporară trebuie să se facă înainte de
începerea acesteia. Perioada minimă de suspendare temporară a statutului de membru - 7 zile calendaristice.
Perioada de suspendare temporară, solicitată de membrul clubului, nu trebuie să depăşească perioada rămasă
până la sfârşitul termentului de valabilitate a club-cardului în conformitate cu contractul încheiat.
2.16 Fiecare membru al clubului are dreptul de a invita un prieten sau о rudă la о vizită gratuită. Pentru aceasta se
elaboreaza în prealabil „cartela de recomandare a prietenului” în departamentul de vânzări.
2.17 În scopul securităţii Dumneavoastră Clubul vă recomandă insistent sătreceţi o instruire introductivă la
instructor din piscină şi din sala de forţă.


3. Vizita Dvs. în Club
3.1 În timpul aflării în club nu lăsaţi lucrurile personale şi hainele fără supraveghere. Folosiţi pentru păstrarea lor
dulapurile din vestiare. Administraţia clubului nu poartă răspundere pentru lucrurile pierdute sau lăsate fără
supraveghere.
3.2 Este strict interzis aducerea în incinta clubului şi păstrarea în dulapuri a oricărui tip de arme, substanţelor
otrăvitoare, explozive, uşor inflamabile sau care au miros înţepător, precum şi a produselor pe baza acestor
substanţe. În cazul depistării de către administraţia Clubului a încălcării condiţiilor citate anterior, membrul
clubului poate fi obligat să părăsească clubul, sau poate pierde statutul de membru al clubului (la discreţia
administraţiei clubului).
3.3 Pentru efectuarea antrenamentelor în club, este necesar de a avea haine sportive de schimb (abdomenul
trebuie să fie acoperit) şi pantofi sport curaţi (antrenamentul în şlapi este interzis), precum şi de a respecta
regulile de igienă generală. Vă rugăm să păstraţi curăţenia în toate încăperile clubului.
3.4 Fumatul în incinta clubului este strict interzis. Este interzisă aflarea în club în stare de ebrietate, consumul
băuturilor alcoolice, drogurilor şi/sau a substanţelor stupefiante, precum şi luarea mesei în zonele destinate
antrenamentelor, în zonele de odihnă şi în vestiare. Nu se permite petrecerea sărbătorilor fără permisiunea
administraţiei.
3.5 Vă rugăm să respectaţi regulile de conduită în incinta clubului. Este interzis de a vorbi cu voce tare şi
agresiv, de a utiliza cuvinte necenzurate şi de a face tot ce ar putea deranja persoanele care vă înconjoară.
Respect reciproc – condiţie indispensabilă pentru confortul fiecărui membru.
3.6 La dispoziţia membrilor clubului funcfionează fitness - barul, unde puteţi lua masa delicioasă, bea un suc
după antrenament, cafea sau ceai, sau pur şi simplu să vă odihniţi. În fitness-barul veţi găsi о gama largă de
nutriţie sportivă, băuturi şi cocktail-uri sportive, suplimente nutritive la produsele alimentare, ce conţin
elementele utile pentru arderea grăsimilor şi creşterea masei musculare. Membrilor clubului, pe teritoriul
clubului, le este interzis să pregătească cocktail-uri şi alte alimente din produsele aduse de acasă, din
concentrate, etc.
3.7 Membrii clubului pot folosi serviciile doar ale antrenorilor clubului „Energy Fitness”. Este interzisă
efectuarea antrenamentelor personale de către alţi membri ai clubului.
3.8 Dacă clientul are un antrenament personal și dorește să intre în club la alta ora, decat cea prescrisa in
abonament , el executa unul din urmatoarele 2 moduri de actiune:
- Se achita pentru un card suplimentar, care îi permite să intre în club la ora prestabilita (se adreseaza
la managerul de vânzări).
- La recepția clubului se achita serviciul "intrarea la un momentul potrivit". Serviciul dat poate fi
folosit nelimitat.

3.9 După finisarea exerciţiilor, este necesar de a întoarce echipamentul sportiv în poziţia iniţială, sau în locul
speciale, destinate pentru el.
3.10 Zonele şi încăperile alocate pentru uz de serviciu, sunt destinate exclusiv pentru administraţia clubului.
3.11 În timpul petrecerii unor evenimente în incinta clubului, despre care veţi fi informat la recepţie, accesul în
zonele destinate antrenamentelor poate fi limitat.
3.12 Pe teritoriul clubului este interzisă desfăşurarea de către membrii sau oaspeţii clubului a oricăror acţiuni
publice, inclusiv acţiunilor de promovare în scopuri politice sau comerciale.

3.13 Utilizarea aparatelor foto şi camerelor video (inclusiv în timpul antenamentelor, în timpul desfăşurării
evenimentelor organizate de club, etc.) fără permisiunea administraţiei nu se permite.
3.14 Clubul este dotat cu echipamentul audio modern, ce permite asigurarea fundalului muzical în zonele de
antrenamente. Alegerea fundalului muzical se face de către personalul clubului şi utilizarea de către membrii
clubului a echipamentului audio şi al altui echipament ce aparţine clubului este interzisă. Dacă fundalul
muzical vă deranjează, puteţi folosi, pe măsura necesităţii, propriile căşti. Totodată, suntem mereu bucuroşi
să primim propunerile Dvs. în privinţa fundalului muzical al clubului, pe care le puteţi face pe blanchetele
“Feedback”, care se află în zona recepţiei.
3.15 În scopul asigurăii continuităţii procesului de antrenamet al Dvs. şi a confortului altor membri ai clubului,
Administraţia clubului vă roagă insistent să nu folosiţi telefoanele mobile în zonele unde au loc
antrenamentele, precum şi să nu folosiţi telefoanele clubului în scopuri personale.
3.16 О listă de servicii suplimentare (masaj ş.a.) sunt oferite în baza înscrierii prealabile, care se face de către
administratorii salonului de frumuseţe, sau la nr. de telefon: 92-30-71.
3.17 În cazul apariţiei restanţelor clienţilor faţă de Club în privinta achitării preţului club-cardului (punctul 2.6),
precum şi în privinţa achitării pentru serviciile suplimentare, aministraţia clubului are dreptul de a suspenda
club-cardul clientului fără o extindere proportională a termenului contractului şi/sau de a reţine club-cardul
până la achitarea datoriei.


4. Sănătatea Dvs.
4.1 Clubul nu este о instituţie medicală şi vă recomandă insistent să treceţi o examinare a sănătăţii într-o instituţie
medicală înainte de a începe antrenamentele, deoarece Dvs. sunteti personal responsabili pentru sănătatea
Dvs. Vă rugăm sa fiţi atenţi la starea sănătăţii Dvs. şi să anunţaţi imediat personalul clubului dacă apar
probleme de sănătate în timpul aflării în incinta clubului, despre schimbările în starea sănătăţii ce au avut loc
pe întreaga perioadă de valabilitate a club-cardului, precum şi de orice limitare (restricţionare) în domeniul
ocupării cu educaţia fizică şi sportul. Pentru a nu înrăutăţi starea sănătăţii Dvs, atunci când există limitări în
domeniul ocupării cu educaţie fizică şi sport, confirmate prin certificatul medical, antrenorii clubului, la
solicitarea Dvs., pot să elaboreze un program individual de antrenamente în baza certificatului medical şi a
recomandarilor făcute în el.
4.2 După achitarea preţului abonamentului şi înainte de a începe antrenamentele, Dvs. trebuie să treceţi
consultarea şi testarea sportivă la medicul clubului, să completaţi о anchetă, în care să indicaţi toate abaterile
legate de starea sănătăţii Dvs., precum şi să treceţi o instruire introductivă la antrenorii clubului, în scopul
determinării regimului de antrenamente optim pentru Dvs, ţinând cont de obiectivele Dvs., nivelul de
pregătire şi condiţia fizică. În rezultatul acestor activităţi, puteţi primi recomandările actuale pentru Dvs. în
privinţa ritmului cardiac, admisibil în timpul antrenamentelor, nivelului şi tipului eforturilor fizice, nutriţiei
raţionale, vă veţi familiariza cu echipamentul sportiv şi cu regulile de bază de utilizare a acestuia etc. La
stabilirea abaterilor în starea de sănătate a Clientului, care nu permit antrenarea în fitness-club, prezentul
Contract poate fi reziliat în mod unilateral. În acest caz, Clientului care nu a activat club-cardul personal, se
rambursează toată suma plătită anterior.
4.3 Locul desfăşurării fitness-testării – biroul fitness-medicului al Fitness-clubului „Energy Fitness”.
4.4 Membrul clubului este obligat să anunţe imediat personalul responsabil al clubului (medicul, antrenorul,
instructorul) despre apariţia sau întreruperea sarcinii şi să prezinte un certificat de la medicul obstetrician-
ginecolog cu permisiunea de a face cultura fizică terapeutică, să frecventeze sauna, bazin, masaj. În caz
contrar, dacă apar complicaţii sau situaţii de risc, clubul nu poartă nici o răspundere de starea sănătăţii a
membrului clubului.
4.5 Administraţia clubului are dreptul de a înceta unilateral prestarea serviciilor membrilor clubului în cazul în
care aceştia nu anunţă personalul responsabil al clubului (medic, antrenor, instructor), despre schimbările în
starea sănătăţii sau despre sarcina, precum şi în cazul nerespectării de către membrii clubului a
recomandărilor medicului instituţiei medicale sau ale fitness-medicului.
4.6 Clubul nu poartă nici o răspundere pentru daunele legate de orice înrăutăţire a stării sănătăţii a Membrului
Clubului, care s-au produs în rezultatul acutizării bolilor anterioare, precum şi ca urmare a antrenării în
fitness-clubul, inclusiv în sala de forţă, piscina, sălile de aerobică, etc. Membrul clubului îşi asumă intreaga
responsabilitate pentru starea sănătăţii sale.
4.7 Nu vă ruşinaţi să puneţi întrebări personalului clubului, oricare angajat al Clubului mereu este dispus să vă

ajute. Întreaga echipă a clubului lucrează pentru Dvs. şi pentru cea ca să obţineţi rezultatele dorite. Mult
succes!!!


5. Regulile de frecventare a zonelor de forţă şi cardio
5.1 Înainte de a începe antrenamentele este necesar de a trece o instruire introductivă la instructorii Clubului. În
timpul instruirii introductive instructorul vă va face cunoştinţă cu bazele antrenamentelor în sala de forţă,
tehnica securităţii, echipamentul din sală, regulile de bază de folosire a echipamentelor, vă va explica tehnica
executării corecte a exerciţiilor, consecutivitatea lor, va răspunde la întrebarile Dvs. şi vă va da sfaturi utile.
5.2 Înaintea începerii antrenamentului pe unul din aparatele sportive, cu scopul de a evita traumele, este necesar
să studiaţi cu atenţie instrucţiunea de exploatare a acestuia, care se află pe el, sau să rugaţi instructorul să vă
explice modul de exploatare al aparatului. Fiţi atenţi, respectaţi tehnica securităţii şi regulile de exploatare ale
echipamentului. Dacă vă apar întrebări sau nu vă este clar modul de folosire a echipamentului, vă rugăm să
vă adresaţi imediat instructorului pentru explicaţii.
5.3 În scopul efectuării lucrărilor de întreţinere sau reparaţie a echipamentelor, accesul la oricare din aparate
poate fi limitat la discreţia administraţiei clubului.
5.4 Se recomandă să folosiţi echipamentul, să alegeţi intensitatea şi durata antrenamentelor în conformitate cu
nivelul de pregătire al Dvs.
5.5 Aveţi opţiunea de a face antrenamentele în sala de forţă cu antrenorul personal. Antrenamentele cu
antrenorul personal vă vor ajuta să obţineţi rezultatul maxim într-un termen mai scurt şi sporesc motivarea de
a vă antrena. În timpul antrenamentelor personale, antrenorul-instructor controlează corectitudinea executării
exerciţiilor de către Dvs., dacă lucraţi la capacitatea maximă, dacă antrenamentul vă aduce plăcere şi ajută la
sporirea eficacităţii antrenamentului Dvs. Reieşind din scopul propus şi caracteristicile indiviuduale,
antrenorul-instructor vă va elabora programul antrenamentelor Dvs. Dacă anulaţi lecţia, anunţaţi antrenorul
din timp (nu mai târziu decât cu 2 ore înainte). Antrenamentele cu antrenorul-instructor personal se achită
suplimentar.
5.6 În timpul pauzelor dintre exerciţii pe aparatul sportiv, vă rugăm să-l eliberaţi pentru a putea fi folosit de către
alte persoane, care se antrenează.
5.7 Vă rugăm să respectaţi ordinea publică, să nu deranjaţi alţi membri ai clubului, şi va rugăm să păstraţi
ordinea şi curăţenia.
5.8 În scopuri igienice vă rugăm să frecventati sala de forţă cu prosop personal. În timpul antrenamentelor să
acoperiţi scaunele aparatelor cu prosoapele individuale.
5.9 După finisarea exericiţiilor este necesar de întors în locurile special amenajate inventarul sportiv folosit
(greutăţile, grifurile, tijele, ganterele şi alt utilaj şi echipament nefixat), dacă nu vă ocupaţi cu antrenorul
personal.
5.10 Vă rugăm insistent să terminaţi antrenamentele în sala de forţă cu 15 minute înainte de finisarea timpului de
lucru al clubului şi să părăsiţi clubul înainte de finisarea timpului de lucru.


6. Tehnica securităţii în sala de forţă
6.1 Este strict interzisă mutarea aparatelor sportive prin sală.
6.2 Pentru antrenamente este obligatoriu să aveţi încalţăminte sportivă, prevăzută în p.3.3. al prezentelor Reguli.
În scopul de a evita accidentările, efectuarea antrenamentelor în şlapi, sandale, încălţăminte pentru
gimnastică sau fără încalţăminte este interzis (dacă nu aveţi permisiunea expresă a administraţiei clubului).
6.3 Cu scopul evitării efectelor nocive pentru sănătatea Dvs., este interzisă intrarea în sala de forţă cu guma de
mestecat.
6.4 Pentru asigurarea securităţii Dvs. se recomandă de a face exerciţii cu greutăţi maxime doar cu ajutorul
antrenorului sau a partenerului.
6.5 Atunci când faceţi exerciţii cu tijele pliante, pentru a evita traumele, se recomandă de a scoate şi adăuga
greutăţi uniform, din ambele capete ale grifului, pentru excluderea posibilităţii răsturnării tijei, precum şi
fixarea greutăţilor cu lacate.
6.6 Atunci când lucraţi pe aparatele sportive cu blocuri este necesar de a introduce până la capăt clipsurile
greutăţilor, scaunelor şi pernelor.
6.7 Antrenorul are dreptul de a interzice membrului clubului accesul în sala de forţă, dacă acesta se află într-o
stare neadecvată, ce poate fi vizual apreciată ca periculoasă pentru sănătatea acestuia (stare de ebrietate
alcoolică sau toxică, febră mare, etc.).

7. Regulile de frecventare a zonelor programelor de grup
7.1 Antrenamentele de grup se petrec conform orarului, care poate fi schimbat de administraţia clubului.
7.2 Administraţia îşi rezervă dreptul de a înlocui antrenorul declarat.
7.3 În scopul de a evita crearea situaţiilor de traumatism, vă rugăm să nu întârziaţi la antrenamentele de grup.
Întârzierea la antrenament cu mai mult de 10 minute este periculoasă pentru sănătatea Dvs. Instructorul are
dreptul de a nu permite persoanei întirziate accesul la antrenament.
7.4 Pentru evitarea traumelor se recomandă frecventarea acelor antrenamente, ce corespund nivelului Dvs. de
pregătire.
7.5 Este interzis de a folosi în timpul antrenamentelor de grup coregrafia proprie, de a ignora indicaţiile
instructorului şi de a efectua exerciţii fără indicaţie corespunzătoare. Aceasta poate fi periculos pentru
sănătatea Dvs.
7.6 Se recomandă să vă antrenaţi în haine şi încălţăminte, destinate pentru sport şi fitness. Antrenamentele fără
încălţăminte sau în încălţăminte de stradă sunt interzise.
7.7 Se interzice rezervarea locurilor în studiourle antrenamentelor de grup.
7.8 În timpul antrenamentelor este interzisă folosirea telefoanelor şi efectuarea convorbirilor active.
7.9 Vă rugăm insistent să nu folosiţi parfumuri cu miros puternic.
7.10 După antrenamente toate echipamentele trebuie întoarse în locurile special amenajate.
7.11 Utilizarea echipamentelor destinate antrenamentelor de grup, mutarea lor în cadrul sălii sau în alte studiouri
ale antrenamentelor de grup, fără permisiunea instructorului sau administraţiei clubului, este interzisă.


8. Piscină
8.1 Vizătând piscina este necesar de a avea: costumul de baie sau slipii (trunchiuri) spoprtivi, şlapi, prosop şi
căciuliţă de baie, dacă lungimea părului este mai mare de 10 crntimetri.
8.2 Înainte de a intra în piscină este necesar să vă spălaţi bine în cabina de duş, fără costumul de baie.
8.3 Când pe o pistă este mai mult decât un om, este necesar de a înota pe partea dreaptă a pistei.
8.4 Este interzis de stat în mijlocul piscinii și de creat obstacolele celor care înoată.Dacă aţi obosit,odihniți-vă la
capătul pistei în așa mod, ca să nu-i încurcaţi pe acei, cine înoată şi vrea să se întoarcă. Pentru aceasta trebuie
ca în centrul pistei, lângă bordul piscinei, să fie lăsat spaţiu liber pentru împingerea cu piciorele, adică este
necesar să vă feriţi la marginea pistei, lăsând un „coridor”.
8.5 Dacă doriţi să însuşiţi tehnica corectă a înotului, vă puteţi adresa către instructor de serviciu cu scopul de a
discuta despre posibilitatea de face antrenamente personale.
8.6 Administraţia clubului îşi rezerva dreptul de a limita accesul în bazin pe timpul petrecerii evenimentelor şi a
lecțiilor de grup.
8.7 Pregătirea pentru antrenamentele de grup de aquaaerobică (amenajarea spațiului pentru antrenament, pregătirea
achipamentului necesar) se efectuiază numai după comanda corespunzătoare a instructorului de serviciu. Se
interzice rezervarea din timp a locurilor în piscină pentru participarea la antrenamentele de grup și crearea
obstacolelor celor care înoată.
8.8 Folosirea echipamentului suplimentar (centuri pentru aquaaerobică, noodles, etc.) este admisă numai cu
permisiunea instructorului de serviciu.
8.9 Utilizarea scraburilor şi măştilor în duşurile saunelor este interzisă.
8.10 Se interzice folosirea labelor de înot (cu excepţia celor scurtate din cauciuc sau silicon). Regula dată nu se
aplică asupra copiilor care fac antrenamente de grup cu antrenor.
8.11 Este interzis de scuipat şi suflat nasul în piscină. În acest scop utilizaţi scurgerea de evacuare aflată de-a lungul
bordului.
8.12 Se interzice de sărit în bazin de pe borduri.
8.13 Se interzice alergatul pe bordurile bazinului.


9. Sauna
9.1 În timpul folosirii saunei trebuie să respectaţi normele generale ale tehnicii securităţii, să urmăriţi starea
sănătăţii Dvs. şi să nu depăşiţi timpul aflării în saună, recomandat de medic în funcţie de gradul de pregătire
(în mediu 10 minute).
9.2 În scopul efectuării lucrărilor de reparaţie sau de întreţinere accesul în saună poate fi limitat la discreţia
administraţiei Clubului.
9.3 Este strict interzis de a lăsa şi usca în saună hainele, prosoapele şi alte lucruri.
9.4 Este interzisă folosirea în saună a uleiurilor, tincturilor sau a altor substanţe aromate, precum şi a produselor
cosmetice.
9.5 Este interzisă turnarea pe pietre a oricăror tipuri de lichide, în legătură cu pericolul de electrocutare.
9.6 Înainte de a intra în bazin după ieşirea din saună, este necesar să faceţi un duş.

10. Copiii în incinta Clubului
10.1 Nu se permitefrecventarea bazinului, sălii de forţă şi a antrenamentelor de grup copiilor cu vârstă de până la
13 ani (cu excepţia antrenamentelor personale şi a lecţiilor de înot în bazin cu antrenorul). Minorilor cu
vârsta cuprinsă între 13-15 ani se recomandă să frecventeze zonele date numai însoţiţi de părinţi sau de
persoanele de încredere, precum şi de antrenor în timpul efectuării antrenamentelor personale.
10.2 Se poate de lăsat copilul de până la 3 (trei) ore pe zi în camera pentru copii a clubului sub supravegherea
educatorului. Aici se petrec jocuri tematice speciale. Nu se recomandă aflarea în camera pentru copii a
parinţilor sau a persoanelor de încredere. Copiii de la 3 până la 12 ani se pot afla în camera pentru copii doar
în timpul de lucru al acesteia. La prima vizită în camera pentru copii a clubului părinţii trebuie să prezinte
certificatul de naştere a copilului.
10.3 În cazul în care părinţii nu sunt siguri că copiii lor pot rămâne cu educatorul, Administraţia clubului
recomandă să-i viziteze periodic, pe durata aflării lor în camera pentru copii, sau să reducă timpul aflării lor în
camera pentru copii în primele zile.
10.4 Nu se recomandă de a aduce mâncare în Club şi în camera pentru copii a Clubului. Copiilor li se oferă
posibilitatea de a bea ceai sau suc în camera pentru copii. Pentru a hrăni copilul vă puteţi folosi de fitness -
bar.
10.5 Pentru a evita infectarea copiilor în Club, vă rugăm să lăsaţi copilul acasă în următoarele cazuri: în cazul în
care la copilul curge nasul, copilul are tuse, dureri în gât sau are alte boli infecţioase; în cazul în care copilul
are stomacul deranjat, greţuri sau alt disconfort intestinal; în cazul în care copilul are febră, erupţii cutanate,
răni nevindecate, etc.
10.6 Pentru comoditate, îmbrăcaţi copilul în haine sportive comode şi încălţăminte de schimb curata.
10.7 Copilul trebuie adus şi luat de acelaşi părinte sau persoană de încredere, dar nu mai tânără de 18 ani. Dacă
copilul este adus în Club de о persoană de încredere, trebuie să preveniţi administraţia Clubului (cu indicarea
numelui, prenumelui şi datelor din paşaport ale persoanei date) şi să anunţaţi recepţia. În cazul înlocuirii
persoanei de încredere, părinţii sunt obligaţi să anunţe administraţia clubului din timp (nu mai târziu decât cu
24 de ore înainte).
10.8 Regulile de comportament al copiilor de sex masculin în vestiar pentru femei:
10.8.1 Este permisă utilizarea vestiarului pentru femei pentru schimbarea hainelor băieţilor cu vârsta de până la 6
ani, inclusiv.
10.8.2 Persoana adultă, care însoţeşte copilul, intrând în vestiar pentru femei trebuie să conducă copilul direct în
zona special amenajată pentru schimbarea hainelor copiilor şi despărţită prin perdea. După schimbarea
hainelor copilului persoana de însoţire trebuie să-l conducă în zona bazinului prin uşa laterală (în cazul
antrenamentului în aqua-zonă) sau în camera pentru copii.
10.8.3 Deplasarea copilului în zona cabinelor de duş şi a toaletei este permisă numai prin zona bazinului, ocolind
zona vestiarului.
10.8.4 Persoana adultă, care însoţeşte copilul, trebuie să restricţioneze libera circulaţie a lui prin vestiar şi să
limiteze aflarea copilului în vestiar pentru femei doar la zona special amenajată.
10.8.5 Vă rugăm să lăsaţi perdea închisă nu numai în timpul utilizării vestiarului, dar şu după părăsirea lui.


11. Responsabilităţi
11.1 Vizitând clubul, nu lăsaţi hainele şi obiectele personale nesupravegheate. Folosiţi pentru aceasta dulapurile din
vestiare, sau safeurile de la recepţie. Administraţia clubului nu poartă răspundere pentru obiectele pierdute sau
nesupravegheate.
11.2 Clubul este responsabil pentru notificarea din timp a membrilor Clubului despre schimbările produse în
regimul de funcţionare a clubului.
11.3 Clubul este responsabil pentru notificarea din timp a membrilor Clubului cu privire la schimbările produse în
regulile clubului.
11.4 Clubul este responsabil pentru notificarea din timp a membrilor Clubului despre desfăşurarea diverselor
evenimente şi activităţi în cadrul clubului.

11.5 Clubul este responsabil pentru prejudiciul adus clienţilor prin prestarea serviciilor necorespunzătoare, prin
viciile bunurilor puse la dispoziţia clienţilor, prin faptele comise cu vinovaţie de către angajaţii clubului în
exercitarea atribuţiilor de serviciu, precum şi prin alte acţiuni sau inacţiuni, în conformitate cu prevederile
legislaţiei în vigoare a RM.
11.6 Clubul nu este responsabil pentru daunele legate de înrăutăţirea stării sănătăţii, dacă starea sănătăţii membrului
Clubului s-a înrăutăţit ca urmare a unor boli acute, acutizării traumelor sau bolilor cronice.
11.7 Clubul nu este responsabil pentru daunele legate de înrăutăţirea stării sănătăţii, dacă starea sănătăţii membrului
Clubului s-a înrăutăţit ca urmare a nerespectării recomandărilor medicului clubului.
11.8 Clubul nu este responsabil, dacă prejudiciul sănătăţii a fost cauzat de încălcarea de către membrii clubului a
regulilor de utilizare a echipamentelor, precum şi nerespectarea tehnicii securităţii.
11.9 Clubul nu este responsabil pentru incomodităţile tehnice cauzate de efectuarea lucrărilor de întreţinere,
reparaţie, construcţiie sau altor lucrări de către serviciile de stat sau municipale.
11.10 Clubul nu este responsabil pentru prejudiciile aduse sănătăţii sau proprietăţii membrilor săi prin acţiunile
ilicite ale terţilor.


12. Responsabilităţile membrilor clubului
12.1 Membrii clubului sunt responsabili pentru pierderea sau deteriorarea utilajului, echipamentului sau
mobilierului Clubului, folosit de către ei, în conformitate cu legislaţia civilă în vigoare.
12.2 Membrii clubului sunt responsabili pentru executarea tuturor punctelor de mai sus ale acestor Reguli.